Tekniska lösningar

EFFECT4buildings kartlägger och sprider kunskap om tekniska lösningar för energieffektivitet i byggnader för att uppnå ekonomiska besparingar. Fastighetsförvaltare får bättre kunskap om lönsamhet, prestanda och hur man beställer dem för att uppnå högsta möjliga värde.

Samtidigt söker leverantörer av tekniklösningar ofta en större marknad och återkopplingen på marknaden behöver göra ytterligare förbättringar i sina affärsmodeller.

Nedan hittar du nedladdningsbara dokument som projektresultat.

En övergripande guide till verktygslådan
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Technological solutions
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Technological solutions

En katalog med tekniska lösningar för energieffektivitet i byggnader
1   Technological Solutions for Energy Efficiency

Erfarenhet av energieffektivitetslösningar från fastighetsförvaltare, utvärdering från testning av lösningar samt riktlinjer och mallar för upphandling av lösningar, t.ex. underhålls- och övervakningssystem. 
2   Experiences and Procurement of Technological Solutions

Presentation från det avslutande seminariet
Technology solution presentation, FM Mattsson Mora Group AB
Technology solution presentation, ItuGraf
Technology solution presentation, R8Tech