Tekniske løsninger

EFFECT4buildings kartlegger og sprer kunnskap om teknologiløsninger for energieffektivitet i bygninger for å oppnå økonomiske besparelser. Bygningsledere får bedre kunnskap om lønnsomhet, ytelse og hvordan de kan gi dem størst mulig verdi.

Samtidig søker leverandører av teknologiløsninger ofte et større marked, og tilbakemeldingen på markedet må gjøre ytterligere forbedringer i forretningsmodellene. Den markedsdialogen mellom leverandører av teknologiløsninger og bygningsledere er levert av EFFECT4buildings.

Nedenfor finner du alle nedlastbare dokumenter som er utviklet i prosjektet.

En samlet guide til verktøy for teknologiske løsninger
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Technological solutions
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Technological solutions

En katalog med tekniske løsninger for energieffektivitet i bygninger
1   Technological Solutions for Energy Efficiency

Erfaring med tekniske løsninger for energieffektivisering fra bygningsledere, evaluering fra testing av løsninger samt retningslinjer og maler for anskaffelse av løsninger (f.eks. Vedlikeholds- og overvåkingssystemer).
2   Experiences and Procurement of Technological Solutions

Presentasjon i sluttkonferanse
Technology solution presentation, FM Mattsson Mora Group AB
Technology solution presentation, ItuGraf
Technology solution presentation, R8Tech

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.