Prosumerisme (prosumerism)

Prosumerisme er både produksjon og forbruk av energi fra samme organisasjon eller bygg/eiendom.

Guide til Prosumerisme gir innsikt i EU og lover og rammeverk for hvert deltakerland, støtteordninger, verktøy og retningslinjer. Dokumentene gir informasjon om trender og kostnader for solcellemarkedet, inkludert trender for installert kapasitet, prisutvikling for moduler og installasjon og solcelle-teknologi og effektivitetstrender, både globalt og i hvert land.

Alle dokumentene i verktøykassen kan lastes ned nedenfor.

En samlet beskrivelse av Prosumerismkonseptet
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Prosumerism
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Prosumerism

Retningslinje for Prosumerism
1   Guideline for Solar Energy (strategic) Planning

En trinnvis veiledning for hvordan du implementerer prosumerisme og informasjon fra lettiske DNO
2   Guideline for Step-by-Step to Become a Prosumerist

En håndbok for anskaffelse av PV inkludert retningslinjer for teknisk beskrivelse
3   Guideline for Procurement of Solar Energy

Retningslinjer for hvordan du bruker beregningsverktøyet EFFECT4buildings prosumer for å evaluere produsert og forbrukt elektrisitet fra solceller. 
4a Guideline for Prosumerism Calculation Tool

EFFECT4buildings prosumer beregningsverktøy i Excel-format
4b Prosumerism Calculation Tool

EFFECT4buildings prosumer beregningsverktøy i Excel-format med eksempel fra Gulbene kommune
4c Prosumerism Calculation Tool. Example Gulbene

Powerpoint-presentasjon om hvordan du kan trene målgruppen til å bli prosumer
5   Prosumerism Training Material

Dette dokumentet beskriver mal og metode, hvordan kartlegge og evaluere potensielle solcellepanelens bakkeområder.
Mapping of Potential Solar Panel Ground Areas. Guide

Excel-verktøy med metode, hvordan kartlegge og evaluere potensielle solcellepanelens grunnområder.
Template for Evaluating Potential Solar Panel Ground Areas

Videopresentasjon: Installasjon av solcellepaneler (lettisk)
https://www.youtube.com/watch?v=Bu1ivGkEwQ0​​

Videopresentasjon: Solpaneler tilgjengelig i Latvia (lettisk)
https://www.youtube.com/watch?v=5YRY2e-KfE8

Presentasjon i sluttkonferanse
Prosumerism presentation in final conference I
Prosumerism presentation final conference II

Video sluttkonferanse
ProsumerismKontakt

Aija Ruse
Vidzeme Planning Region
aija.ruse@vidzeme.lv
+ 37 126 400 288