Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting (EPC) handlar om att tillhandahålla energitjänster med ett garanterat resultat. Nyckelprincipen är att investeringarna finansieras med uppnådda besparingar. Det är ett väl testat och framgångsrikt verktyg som hjälpt fastighetsägare att nå sina energi- och klimatmål snabbare än med traditionellt genomförande. Fortfarande finns det potential för mer användning av EPC för att nå orealiserade besparingspotentialer.

För att främja användningen av EPC har en guide utvecklats med en förbättrad modell baserad på erfarenheterna i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Den viktigaste nyheten är ett kontraktsbaserat partnerskap under analysfasen av EPC-projektet.

Verktygslådan innehåller beskrivning och mallar för upphandling med förslag på urvalskriterier, kontrakt mm.

Verktygslådans delar kan laddas ner nedan.

Guide som introducerar den förbättrade implementeringsmodellen för EPC med kontraktsbaserat partnerskap under analysfasen. Guiden introducerar verktygen nedan.

Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Energy Performance Contracting
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Energy Performance Contracting

Riktlinje som introducerar start av EPC. Målgrupperna är EPC-kunder, byggägare och fastighetsförvaltare.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project

EPC-presentations- och utbildningsmaterial för utbildning eller andra presentationer av modellen.
EPC Training Material

Upphandlingsdokument för att starta ett EPC-projekt. Jämfört med traditionella EPC-upphandlingsdokument finns nya tilldelningskriterier, förbättrade kvalitetskrav, anbudsanalyser av exempel på byggnader. Mallen är också anpassad för partnerskapsavtal i fas 1, analyser.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template

Mall som kan ingå i en EPC-upphandling och bör fyllas i av EPC-leverantören som en bilaga till anbudet.
EPC Tender Analyses. Template

Mall med basdata som kan vara en del av en EPC-upphandling och ska fyllas i av fastighetsägaren.
Baseline Data. Template

Mall som kan vara en del av en EPC-upphandling och bör fyllas i av EPC-leverantören som en bilaga till anbudet.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template

Mallavtal som kan ingå i en EPC-upphandling för partnerskapsmodellen i fas 1, analyser. Kontraktet bygger på samarbete och ”open book-principen”. 
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template

Mall som kan vara en del av en EPC-upphandling som beskriver innehållet i projektutvecklingsrapporten som kommer att bli resultatet av fas 1, analyser.
Project Development Report and Energy Analyses. Template

Mall som kan vara en del av en EPC-upphandling och är tänkt som en bilaga till fas 3-kontraktet och ska slutföras i slutet av fas 1. 
Attachment to Contract Terms for Phase 3 – Guarantee. Template


Modell för EPC underhållskontrakt
 

Mallar för upphandling av prestationsbaserade tjänster för ventilation, uppvärmning, kylning och övervakning i byggnader.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMCKontakt

Liv Randi Lindseth
Innlandet fylke
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.