Paketering

Paketering är en metod utvecklad inom BELOK för att samla mindre investeringar i ett större paket, vilket gör investeringen tillräckligt stor för att locka investerare och även inkludera mindre lönsamma åtgärder i paketet. Paketering är en mindre känd metod som endast 27% av de tillfrågade svarar att de använt, men i praktiken kan det vara fler än så då begreppet är relativt okänt.

Verktygslådans delar kan laddas ner nedan.

En övergripande beskrivning av Total Concept Method och Total Tool
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Bundling
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Bundling

Mer detaljerade instruktioner om hur man använder Total Concept Method och Total Tool
Guideline for Bundling

Utbildnings- och presentationsmaterial
Bundling Training Material (PP)

Excelmall för åtgärdslistor i energikartäggningar, med paketering
3  Excelsheet for Bundling in an Energy Audit (Swedish)Kontakt

Matti Pylkkö
Environmental Office of Lappeneranta Region
matti.pylkko@lappeenranta.fi

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.